12 listopada 2018 r.

08 lis 2018

12 listopada 2018 r.

Zgodnie z Ustawą ustanawiającą 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, MPWiK Sp. z o.o.
w Lubinie informuje klientów, iż poniedziałek, tj. 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Spółki. Nieczynny również będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Zielonej 1.