Akcja edukacyjna - Kupuj odpowiedzialnie.

12 kwi 2019

Akcja edukacyjna - Kupuj odpowiedzialnie.

11 kwietnia 2019 roku podczas Jarmarku Wielkanocnego pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną pn. ‚‚Kupuj odpowiedzialnie‛‛Akcja miała na celu zachęcić mieszkańców Lubina do świadomych i przemyślanych zakupów przedświątecznych. Zobacz więcej...http://odpady.lubin.pl/edukacja/akcje-edukacyjne