Akcja Sprzątanie Świata 2019 cd.

07 paź 2019

Akcja Sprzątanie Świata 2019 cd.

4 października w ramach „Akcji Sprzątania Świata” uczniowie klasy szóstej SP nr 9 z Lubina uprzątnęli teren wokół szkoły z odpadów, które wcześniej zostały tam porzucone i pewnie nadal by leżały, gdyby nie zaangażowanie i włożona praca szóstoklasistów. Miedzik podziękował wszystkim biorącym udział w tej akcji, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe gadżety z Logo Odpady Lubin, a klasa certyfikat uczestnictwa.