Miejsca i godziny postoju MPZO

16 lut 2017

Miejsca i godziny postoju MPZO

Informujemy, że dnia 18 lutego (sobota) na ulice Lubina wyjedzie Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów. Zabierze on odpady niebezpieczne między innymi przeterminowane leki, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie czy zepsute żarówki.
Punkty postoju przy następujących ulicach:
Odrodzenia 9 (9:00-10:00)
Leśna 21 (10:15-11:15)
Mickiewicza 32 (11:30-12:30)
Słoneczna 1A (12:45-13:45)
Sportowa 33 (14:00-15:00)
Zapraszamy!!!