Miejsca i godziny postoju MPZO

08 lut 2018

Miejsca i godziny postoju MPZO

Informujemy, że dnia 10 lutego (sobota) na ulice Lubina wyjedzie Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów. Zabierze on odpady niebezpieczne między innymi przeterminowane leki, opakowania po farbach
i lakierach, zużyte baterie czy zepsute żarówki oraz inny sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Punkty postoju przy następujących ulicach:
Spółdzielcza 20 (9:00-10:00)
Leszczynowa 7 (10:15-11:15)
Bukowa 7 (11:30-12:30)
Budowniczych LGOM 57 (12:45-13:45)
Wrzosowa 69 (14:00-15:00)

                                                                                                               ZAPRASZAMY!