Miejsca i godziny postoju MPZO

06 kwi 2018

Miejsca i godziny postoju MPZO

Informujemy, że dnia 07 kwietnia (sobota) na ulice Lubina wyjedzie Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów. Zabierze on odpady niebezpieczne między innymi przeterminowane leki, opakowania po farbach
i lakierach, zużyte baterie czy zepsute żarówki oraz inny sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Punkty postoju przy następujących ulicach:
Rzeźnicza13A (9:00-10:00)
Towarowa 3 (10:15-11:15)
Jaśminowa 11 (11:30-12:30)
Kamienna 55 (12:45-13:45)
Krupińskiego 25 (14:00-15:00)

                                                                                                               ZAPRASZAMY!