Nie pal odpadów zielonych - kompostuj!

19 paź 2020

Nie pal odpadów zielonych - kompostuj!

Dział Edukacji Ekologicznej przypomina, że odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie), kuchenne, biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania poprzez gromadzenie w brązowych pojemnikach lub workach i przydomowych kompostownikach, bądź przekazywanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dlatego spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest niedopuszczalne, a my zachęcamy do kompostowania.