Przypomnienie o płatności

09 gru 2016

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 grudnia (środa) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc listopad. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.