Przypomnienie o płatności

09 lis 2015

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż dnia 14 listopada upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.