Przypomnienie o płatności

14 wrz 2017

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż dzisiaj (14 września) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.