Przypomnienie o płatności

09 lut 2018

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 lutego (środa) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.