Przypomnienie o płatności

09 mar 2018

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 marca (środa) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.