Przypomnienie o płatności

09 cze 2018

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 czerwca (czwartek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.