Przypomnienie o płatności

09 lip 2018

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 lipca (sobota) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc czerwiec. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.