Przypomnienie o płatności

09 paź 2018

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 października (niedziela) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.