Przypomnienie o płatności

09 lis 2018

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 listopada (środa) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.