Przypomnienie o płatności

08 sty 2016

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż dnia 14 stycznia, tj. czwartek upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.