Przypomnienie o płatności

09 sty 2019

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 stycznia (poniedziałek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.