Przypomnienie o płatności

08 mar 2019

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 marca (czwartek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.