Przypomnienie o płatności

09 kwi 2019

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 kwietnia (niedziela) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.