Przypomnienie o płatności

09 maj 2019

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 maja (wtorek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc kwiecień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.