Przypomnienie o płatności

09 lip 2019

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 lipca (niedziela) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc czerwiec. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.