Przypomnienie o płatności

09 sie 2019

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 sierpnia (środa) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.