Przypomnienie o płatności

10 lut 2020

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 lutego (piątek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.