Przypomnienie o płatności

13 lip 2020

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 lipca (wtorek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc czerwiec. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.