Przypomnienie o płatności

10 sie 2020

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 sierpnia (piątek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.