Przypomnienie o płatności

09 wrz 2020

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 września (poniedziałek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.