Przypomnienie o płatności

08 sty 2021

Przypomnienie o płatności

Przypominamy, iż 14 stycznia (czwartek) upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień. Opłatę należy wnosić w wysokości wpisanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Przy dokonywaniu comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o zwrócenie uwagi na kwotę dokonywanych wpłat. Od 1 lipca 2020 r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.