PSZOK - przypomnienie

05 gru 2018

Przy okazji przedświątecznych porządków możemy znaleźć w domu wiele zbędnych przedmiotów. Przypominamy, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy Lubina mogą oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK znajduje się przy ul. Zielonej 1 w Lubinie i przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne w tym, m.in.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i sprzęt elektroniczny, a także odpady wielkogabarytowe. Więcej szczegółów w zakładce SEGREGACJA/PSZOK lub na grafice poniżej.

37426.jpg