Zajęcia w Klubie Osiedlowym

22 lut 2017

Zajęcia w Klubie Osiedlowym

W poniedziałek, 20 lutego pracownicy Działu Edukacji Ekologicznej odwiedzili podopiecznych Klubu Osiedlowego działającego pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV”. Dzieci podczas spotkania miały okazję dowiedzieć się więcej na temat gospodarowania odpadami komunalnymi
w naszym mieście. Zadawane przez nich pytania, dyskusja o segregacji oraz ćwiczenia praktyczne
z pewnością przybliżyły dzieciom temat segregacji odpadów.