Zasada dotycząca odbioru odpadów

10 lip 2020

Zasada dotycząca odbioru odpadów

Zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin, pojemniki z odpadami komunalnymi powinny być udostępnione nie później niż o godzinie 600  w dniu odbioru, w miejscu gwarantującym łatwy dostęp do pojemników.