Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

11 paź 2017

Przypominamy mieszkańcom Gminy Miejskiej Lubin, że od października uległ zmianie harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych. Jednocześnie informujemy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość oddania, we własnym zakresie, odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ulicy Zielonej 1 w Lubinie.

29420.jpg

Więcej informacji: