MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Deklaracje

Od dnia 01.07.2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Film informacyjny o systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

UWAGA
Od dnia 20.07.2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubin obowiązują nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.