MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Formularze

1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. pobierz wzór
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. pobierz wzór
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. pobierz wzór
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". pobierz wzór
 5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz wzór

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. pobierz wzór
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. pobierz wzór
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. pobierz wzór
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". pobierz wzór
 5. Formularz „Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne” o pojemności pojemników do segregacji. pobierz wzór
 6. Formularz "Oświadczenie o rezygnacji z pojemnika do segregacji". pobierz wzór
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz wzór
 8. Formularz "Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi". pobierz wzór

3. Dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. pobierz wzór
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. pobierz wzór
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. pobierz wzór
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". pobierz wzór
 5. Formularz „Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne” o pojemności pojemników do segregacji. pobierz wzór
 6. Formularz "Oświadczenie o rezygnacji z pojemnika do segregacji". pobierz wzór
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz wzór

4. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. pobierz wzór
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. pobierz wzór
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. pobierz wzór
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". pobierz wzór
 5. Formularz „Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne” o pojemności pojemników do segregacji. pobierz wzór
 6. Formularz "Oświadczenie o rezygnacji z pojemnika do segregacji". pobierz wzór
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz wzór