MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97, 76 746 88 96

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Formularze obowiązujące od 01.07.2020 roku

INFORMACJE

Kto jest zobowiązany złożyć nowe deklaracje?

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych w związku ze zmianą stawki opłaty obowiązani są złożyć deklarację. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy otrzymali zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Do kiedy należy złożyć nowe deklaracje?

Deklaracje należy złożyć najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie może spowodować wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (typ deklaracji – Z – zabudowa jednorodzinna)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

2. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (typ deklaracji – Z – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik.
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – NZ – zabudowa niezamieszkała)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierz plik.
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – NZ – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik
 6. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierz plik
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik

5. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – M – zabudowa jednorodzinna)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.

6. Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – M – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik.
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik.
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej. Pobierz plik.
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik.