MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Karty memory

Karty do pobrania:

9962.jpg

karty memory - szkło

karty memory - papier

karty memory - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

karty memory - biodegradowalne

27712.jpg

karty memory - odpady poremontowe

karty memory - odpady podlegajace recyklingowi

karty memory - elektroodpady

karty memory - odpady wielkogabarytowe

Opis i reguły gry edukacyjnej Memory

Starannie wycinamy 48 kart z obrazkami. Tworzą one 24 pary o tym samym motywie. Karty należy wydrukować dwustronnie na sztywnym papierze.

Zasadą gry jest wyszukiwanie takich samych par obrazków. Karty są podczas gry obracane obrazkiem do góry i każdy z graczy może jednocześnie obrócić obrazkiem do góry tylko dwie karty. Gracze starają się zapamiętać tematy obrazków i miejsce, na którym karta leży. Ilość graczy jest nieograniczona.

1. Gracze między sobą wyznaczają kolejność.

2. Tasujemy i rozkładamy karty w szeregu obok siebie (po 8 kart). Karty podczas rozkładania kładziemy obrazkiem do dołu. Podczas rozkładania kart trzeba uważać, żeby nikt z graczy nie widział obrazków.

3. Pierwszy z graczy (według wyznaczonej kolejności) wybiera dowolną kartę i obraca ją obrazkiem do góry (karta pozostaje na swoim miejscu). Następnie wybiera dowolną drugą kartę i robi tak samo. W wypadku, gdy obrazki obróconych kart są jednakowe, gracz zabiera karty i kontynuuje grę dopóki udaje się mu wyszukiwanie par. Podczas obracania kart obrazkami do góry, gracze powinni zapamiętywać ich położenie aby podczas swojej kolejności łatwo dobrać je w pary. Gdy obrócone przez gracza dwie karty nie posiadają jednakowych obrazków, gracz traci kolejkę, która przechodzi na gracza kolejnego.

4. W następnych kolejkach gry, gracze stopniowo zyskują przegląd umieszczenia kart co ułatwia znalezienie par kart z takim samym obrazkiem. Największą szybkość nabiera gra im mniej kart pozostało na stole. Każdy z graczy już niemal dokładnie zna umieszczenie pozostałych par kart i tylko czeka na błąd przeciwnika, żeby móc samemu zestawić jak najwięcej par.

5. Gra kończy się gdy wszystkie karty zostaną dobrane w pary, a wygrywa ten, kto znalazł najwięcej par. Gracze mogą notować liczby zdobytych punktów i kontynuować w nowej grze.

Gra to nie tylko zabawa. Podczas niej uczymy się jak poprawnie segregować odpady, których obrazki znajdują się na tłach odpowiadających im pojemnikom do segregacji.