MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Karty Piotruś

Opis i reguły gry edukacyjnej Piotruś

10117.jpg

karty Piotruś

Talia do gry zawiera 27 kart: 13 par z obrazkami odpadów i pojemników, do których dany odpad powinien zostać wyrzucony podczas segregacji oraz "czarnego Piotrusia" – czarnego pojemnika, do którego trafiają odpady zmieszane, nie mającego pary. W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy.

Rozdawane są wszystkie karty kolejno każdemu graczowi (jeden z uczestników gry dostaje jedną kartę więcej niż pozostali). Z otrzymanych kart należy wyjąć i odłożyć na bok wszystkie pasujące pary. Odkładane pary można pokazać innym graczom w celu sprawdzenia, czy gracz nie pomylił się w doborze pary. W fazie drugiej, dobiera się kolejno – na chybił trafił – karty od gracza siedzącego po prawej stronie, wyciągając je z trzymanego przez niego wachlarza kart. Gracz nie może widzieć, jaką kartę wyciąga. Jeśli dobrana karta pasuje do posiadanej przez gracza karty i tworzy z nią parę, to – tak jak w poprzedniej fazie – gracz odkłada ją na stół. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aż do skutku – znalezienia ostatniej pary kart. Jeśli gracz mający w ręce tylko jedną kartę wyciągając od sąsiada drugą, natrafi na uzupełnienie swojej pary – odkłada ją i zostaje bez żadnej karty. Tak samo dzieje się w sytuacji odwrotnej, gdy dobiera się kartę od sąsiada, a on ma ją tyko jedną. Gracze, którzy pozbyli się kart – wychodzą z rozgrywki: wygrywają! Ten, który po pozbyciu się przez wszystkich graczy kart zostaje z "Piotrusiem" w ręce przegrywa.