MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkursy

Organizowane konkursy ekologiczne mają na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Wykorzystując różnorodne, bardzo przyjazne narzędzia edukacyjne, nie tylko przybliżamy zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ale również rozbudzamy kreatywność i pomysłowość.

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych projektach.