MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs ekologiczny „EKO-akcja segregacja”

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe z terenu Gminy Miejskiej Lubin do wzięcia udziału w Konkursie ekologicznym pn. „EKO-akcja segregacja”.

Celem Konkursu jest:

1. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin.

2. Wypracowanie nawyku segregacji, poprzez aktywne prowadzenie zbiórki odpadów u źródła wśród mieszkańców Lubina.

3. Nauka umiejętności prawidłowego przygotowania odpadów do ich zbiórki.

4. Propagowanie działalności proekologicznej wśród podopiecznych placówek oświatowych i społeczności lokalnej w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

 

Konkurs polega na zbiórce:

W TERMINIE OD 16 WRZEŚNIA DO 18 PAŹDZIERNIKA 2019 r.  -  MAKULATURY

W TERMINIE OD 4 DO 29 LISTOPADA 2019 r.  -  ALUMINIOWYCH PUSZEK I PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

 

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody za:

I miejsce – nagroda pieniężna w wartości 1000 zł
II miejsce – nagroda pieniężna w wartości 700 zł
III miejsce – nagroda pieniężna w wartości 500 zł

 

Dyrektor lub jego zastępca zgłasza placówkę oświatową do udziału w Konkursie do 13 września 2019!

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA PDF

 

Więcej szczegółów Konkursu znajdziesz w regulaminie:

ZOBACZ REGULAMIN

Wyniki Konkursu "EKO-AKCJA SEGREGACJA" ZNAJDZIESZ TUTAJ

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem, można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 63, 76 746 80 69 lub drogą elektroniczną: konkurs@odpady.lubin.pl