MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs na świąteczną eko-kartkę 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie na świąteczną eko-kartkę.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, a jego celem jest:

  1. Zachęcenie społeczeństwa do promowania działań ekologicznych podczas świąt.
  2. Zmiana postrzegania odpadów, nie jako śmieci, a jako surowce wtórne.
  3. Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.
  4. Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej mieszkańców miasta Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Zrób kartkę świąteczną, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas!

POBIERZ FORMULARZ PDF

POBIERZ FORMULARZ INTERAKTYWNY

NA PRACE CZEKAMY DO 16 GRUDNIA 2016 r.

Więcej szczegółów konkursu świątecznego znajdziesz w regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub przesłać wraz z wypełnionym formularzem pocztą na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, pok. 303, z dopiskiem: Konkurs na świąteczną eko-kartkę.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, za zdobycie:

  • I miejsce – bon towarowy o wartości 700 zł
  • II miejsce – bon towarowy o wartości 500 zł
  • III miejsce – bon towarowy o wartości 300 zł

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 69 lub 76 746 80 45 oraz drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@odpady.lubin.pl

Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj: POBIERZ REGULAMIN

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Wyniki świątecznego konkursu "EKO-KARTKA"