MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 94/95/97

mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs świąteczny "Eko-bombka"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie na świąteczną eko-bombkę.

 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, a jego celem jest:

1. Zmiana postrzegania odpadów, nie jako śmieci, a jako surowce wtórne.

2. Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.

3. Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej mieszkańców miasta Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

 

Zrób bombkę świąteczną, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas!

POBIERZ FORMULARZ PDF

POBIERZ FORMULARZ INTERAKTYWNY

NA PRACE CZEKAMY DO 12 GRUDNIA 2017 r.

Więcej szczegółów konkursu świątecznego znajdziesz w regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub przesłać wraz z wypełnionym formularzem pocztą na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, pok. 303, z dopiskiem: Konkurs na świąteczną eko-bombkę.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, za zdobycie:

I miejsce – bon towarowy o wartości 500 zł
II miejsce – bon towarowy o wartości 400 zł
III miejsce – bon towarowy o wartości 300 zł

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem, można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 63, 76 746 80 45, 76 746 80 69 lub drogą elektroniczną: konkurs@odpady.lubin.pl

Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj: POBIERZ REGULAMIN

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Wyniki świątecznego konkursu "EKO-BOMBKA"