MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs świąteczny "Eko-dekoracja" 2015

„Eko-dekoracja” - konkurs świąteczny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie zaprasza do wzięcia udziału
w  Konkursie świątecznym pt.: „Eko-dekoracja”.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin, a jego celem jest:

1. Zachęcenie społeczeństwa do promowania działań ekologicznych podczas świąt.
2. Zmiana postrzegania odpadów, nie jako śmieci, a jako surowce wtórne.
3. Propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych.
4. Pobudzenie kreatywnego myślenia i aktywności twórczej mieszkańców miasta Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Zrób ozdobę choinkową, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas!

POBIERZ FORMULARZ PDF

POBIERZ FORMULARZ INTERAKTYWNY

NA PRACE CZEKAMY DO 22 GRUDNIA 2015 r.

Więcej szczegółów konkursu świątecznego znajdziesz w regulaminie.

Prace należy składać osobiście w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w pok. 310 lub przesłać na adres Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin,
z dopiskiem: Konkurs świąteczny „Eko-dekoracja”

 

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, za zdobycie:

I miejsca –  nagroda do wartości 1500 zł,

II miejsca – nagroda do wartości 1000 zł,

III miejsce – nagroda do wartości 500 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 69 lub 76 746 80 63 oraz drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@odpady.lubin.pl

Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj: POBIERZ REGULAMIN

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTO!!!

Wyniki konkursu świątecznego "Eko-dekoracja"