MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs wiedzy 2015/16 - Etap II

W dniach 18-22.01.2016 r. w lubińskich szkołach podstawowych odbył się drugi (szkolny) etap Konkursu wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV.

W Konkursie na szczeblu szkolnym wzięło udział dziewięć Szkół Podstawowych:

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie
Zespół Szkół nr 3 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie
Zespół Szkół Sportowych w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie
Do finałowego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów z danej szkoły.

Łącznie w Konkursie na szczeblu szkolnym wzięło udział 129 uczniów, z czego 27 dostało się do etapu międzyszkolnego. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale Konkursu.