MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs Wiedzy 2016/17 - Etap III

Dnia 21 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury "Muza" odbył się międzyszkolny finał trzeciej edycji Konkursu Wiedzy
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
a w szczególności prawidłowego sposobu segregacji odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

W finale wzięło udział 9 szkół podstawowych tj., Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie, Zespół Szkół nr 3 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie, Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 9
w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie, które reprezentowane były przez trzyosobowe drużyny.

Drużyny biorące udział w finale miały za zadanie wykazać się wiedzą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta Lubina odpowiadając na pytania losowane przez koło fortuny, rozwiązać rebusy, skróty oraz prawidłowo posegregować odpady.

Konkurs składał się z trzech rund. Pierwsza runda – W ogniu pytań, składała się z trzech serii pytań o dwóch pulach punktowych, w zależności od stopnia trudności, za 1 lub 2 punkty. Były one losowane za pomocą koła fortuny po wyborze przez drużynę za ile punktów wybierają pytanie. Po pierwszej rundzie nastąpiła dogrywka pomiędzy Zespołem Szkół Integracyjnych, Zespołem Szkół Sportowych, Zespołem Szkół nr 3, Szkołą Podstawowa nr 5 oraz Szkołą Podstawową nr 10. Do następnej rundy przeszło sześć drużyn. Runda druga – Kto pierwszy, polegała na jak najszybszym zgłoszeniu się do odpowiedzi przez jedną z drużyn. Składała się ona z 6 różnych zadań m.in. rebusów, pytań, definicji do odgadnięcia i skrótu do rozwinięcia. W tej rundzie odpadły od dalszej rywalizacji trzy drużyny. Ostatnia runda to zadanie na czas. Polegała ona na prawidłowym posegregowaniu jak największej ilości odpadów w ciągu 60 sekund.

Około 200 osobowa publiczność gorąco zagrzewała swoje drużyny do rywalizacji, natomiast uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14 w składzie: Aleksandra Skiba, Jakub Mroziński, Małgorzata Piasecka. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Integracyjnych w składzie: Makary Kabat, Mikołaj Krześniak, Jerzy Twardziak, natomiast trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 8 w składzie: Mikołaj Błaszczyk, Dominika Bera oraz Oliwier Hatka. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci tabletów, kamer sportowych oraz słuchawek bezprzewodowych. Dodatkowo pozostali uczestnicy finału otrzymali zestawy upominków w postaci gadżetów oraz głośniki bluetooth. Szkoły, które reprezentowali zwycięzcy otrzymały nagrody pieniężne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu konkursu.