MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs Wiedzy 2017/18 - Etap III

Dnia 19 marca 2018 r. w Centrum Kultury "Muza" odbył się międzyszkolny finał czwartej edycji Konkursu Wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta, a w szczególności prawidłowego sposobu segregacji odpadów.

W finale wzięło udział 9 szkół podstawowych, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie, Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie, które reprezentowane były przez trzyosobowe drużyny.

Drużyny biorące udział w finale miały za zadanie wykazać się wiedzą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta Lubina odpowiadając na pytania losowane przez koło fortuny, rozwiązać rebusy, skróty, ułożyć hasła ekologiczne oraz prawidłowo posegregować przygotowane odpady.

Konkurs składał się z trzech rund. Pierwsza runda – W ogniu pytań, składała się z trzech serii pytań o dwóch pulach punktowych, w zależności od stopnia trudności, za 1 lub 2 punkty. Były one losowane za pomocą koła fortuny, po wyborze przez drużynę, za ile punktów wybierają pytanie. Do następnej rundy przeszło sześć drużyn. Runda druga – Kto pierwszy, polegała na jak najszybszym zgłoszeniu się do odpowiedzi przez jedną z drużyn poprzez naciśnięcie przycisku. Runda ta składała się z 6 różnych zadań m.in. rebusów, pytań, definicji do odgadnięcia, skrótu do rozwinięcia oraz z ekologicznych, rymowanych haseł do ułożenia. W tej rundzie odpadły z dalszej rywalizacji trzy drużyny. Ostatnia runda to zadanie na czas. Polegała ona na prawidłowym posegregowaniu jak największej ilości odpadów w ciągu 60 sekund.

Ponad 300 osobowa publiczność gorąco zagrzewała swoje drużyny do rywalizacji za pomocą okrzyków i transparentów. Uczestnicy Konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Poziom Konkursu Wiedzy był niesamowicie wysoki. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w składzie: Patrycja Barcikowska, Patrycja Młynarczyk oraz Hubert Dulski. Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 12 w składzie: Natalia Księżak, Urszula Górecka oraz Arkadiusz Zarzecki, natomiast trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 8 w składzie: Oliwia Rysz, Aleksandra Kupiec oraz Pola Kwoczka. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci tabletów, kamer sportowych oraz słuchawek bezprzewodowych. Dodatkowo pozostali uczestnicy finału otrzymali zestawy upominków, w których znalazły się gadżety reklamowe oraz głośniki bluetooth. Szkoły, które reprezentowali zwycięzcy otrzymały nagrody pieniężne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu konkursu.