MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs Wiedzy 2018/2019 - Etap II

W dniach 21.01. - 25.01. 2019 r. w lubińskich szkołach podstawowych odbył się drugi etap V Edycji Konkursu Wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin, dla klas IV.

W Konkursie wzięło udział 9 Szkół Podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie

Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie

Do finałowego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów z danej szkoły. Łącznie w Konkursie na szczeblu szkolnym wzięło udział 187 uczniów, z czego 27 dostało się do etapu międzyszkolnego. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale Konkursu.