MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

Konkurs zbiórki makulatury 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie zaprasza szkoły podstawowe z terenu Gminy Miejskiej Lubin do wzięcia udziału w Konkursie na zbiórkę makulatury pn. „Papierowe eko-zbieranie”.

Celem Konkursu jest:

1.    Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin.

2.    Wypracowanie nawyku segregacji, poprzez aktywne prowadzenie selekcji odpadów u źródła mieszkańcom Lubina w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

3.    Propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej.

 Dyrektor zgłasza szkołę do udziału w Konkursie!

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA PDF

MAKULATURĘ ZBIERAMY DO 31 MAJA 2019 r.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla placówek oświatowych, za zdobycie:

I miejsce – nagroda pieniężna w wartości 1500 zł
II miejsce – nagroda pieniężna w wartości 1000 zł

III miejsce – nagroda pieniężna w wartości 500 zł

Pozostałym placówkom za wzięcie udziału w Konkursie, Organizator przekaże karton papieru do kserokopiarki.

Więcej szczegółów Konkursu znajdziesz w regulaminie.

Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj.

Wyniki Konkursu "Papierowe eko-zbieranie" znajdziesz tutaj...

 Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem, można uzyskać pod nr tel. 76 746 80 63, 76 746 80 69 lub drogą elektroniczną: konkurs@odpady.lubin.pl