MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

ArtRecykling (13.08.2015)

"Dobre rady na odpady- ArtRecykling" to hasło warsztatów, które odbyły się 13 sierpnia w Parku Wrocławskim.

Każde z dzieci dowiedziało się, co może zostać wykonane z plastikowej czy szklanej butelki lub makulatury, które zostaną poddane procesowi odzysku. Oprócz krótkich pogadanek edukacyjnych dzieci nadały "drugie życie" odpadom, wykonując żółwika z dna od plastikowej butelki oraz ośmiorniczkę, która została wykonana przy użyciu rolki po papierze toaletowym. Kolejne zajęcia z ArtRecylkingu odbędą się już 27 sierpnia, na które serdecznie zapraszamy.