MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

ArtRecykling (27.08.2015)

W dniu 27 sierpnia odbyły się warsztaty "Dobre rady na odpady- ArtRecykling".

Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa recykling. Przybliżenie uczestnikom czasu rozkładu poszczególnych odpadów miało zachęcić do ponownego wykorzystywania teoretycznie nieprzydatnych już materiałów. Tym razem dzieci wykonały wspaniałe motyle oraz kolorowe kwiaty. Nawet zwykła rolka po papierze toaletowym może okazać się bardzo przydatnym surowcem. Przebieg warsztatów oraz twórczość dzieci można zobaczyć w poniższej galerii.