MPWiK Sp. z o. o.
w Lubinie

adres ul. Rzeźnicza 1, Lubin


Deklaracje / pokój 304
tel. 76 746 80 76/93/96/99
Opłaty / pok. 310
tel. 76 746 80 77/78/79/95
Reklamacje / pokój 302
tel. 76 746 80 69/94/97

e-mail odpady@odpady.lubin.pl

"EKO-FERIE z segregacją" 2020

19 lutego zakończyliśmy cykl spotkań pn. „EKO-FERIE z segregacją” w Parku Wrocławskim. Organizowane warsztaty podczas ferii zimowych miały pomóc dzieciom zrozumieć i przyswoić wiadomości z zakresu segregowania odpadów, jakie obowiązują w Gminie Miejskiej Lubin. Po obejrzeniu filmów edukacyjnych i dyskusji jaka się wywiązała na tematy związane z odpadami i ich recyklingiem, przystąpiliśmy do gry w koło fortuny. Zabawa polegała na wylosowaniu koloru pojemnika i wyszukaniu odpowiedniego odpadu, który należy tam umieścić. Następnie utrwalaliśmy wiedzę rozwiązując zadania. Na pamiątkę spotkania wręczyliśmy zeszyty ćwiczeń i ekologiczne gadżety z logo Odpady. Zapraszamy do galerii zdjęć i na kolejne ekologiczne warsztaty organizowane przez pracowników Działu Edukacji Ekologicznej.